Archiwum kategorii: Uroczystości

MARSZE DLA ŻYCIA I RODZINY – III SANDOMIERSKI MARSZ – 8 CZERWCA 2014

Marsze dla Życia i Rodziny pod hasłem

„Rodzina obywatelska.

Rodzina – wspólnota – samorząd”

Marsze dla Życia i Rodziny, które 1 czerwca br. przejdą ulicami polskich miast, są okazją do wyrażenia swojego przywiązania do wartości rodzinnych i szacunku dla życia ludzkiego. Kontekstem tegorocznych Marszów są jesienne wybory samorządowe, stąd hasło „Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd”.

Imprezę wyróżnia jej afirmatywny charakter, ponieważ Marsze to przede wszystkim święto rodzin, stanowiące okazję do tego, by publicznie wyrazić radość z posiadania rodziny. To również sposobność, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości. Uczestniczą w nim przede wszystkim młode rodziny z dziećmi, ale także różnego rodzaju ruchy i stowarzyszenia.

Przez ostatnie kilka lat obserwujemy w naszym kraju dynamiczny rozwój tego wydarzenia, które staje się istotnym wydarzeniem społecznym. Na dzień dzisiejszy organizację Marszów zadeklarowało blisko 130 miast, a liczba ta rośnie z każdym tygodniem.

W tym roku zwracamy uwagę, na to, że rodzina jest jednym z najważniejszych zasobów wspólnoty lokalnej i samorządu. To w rodzinie wykuwa się kapitał społeczny osób, które w dorosłym życiu będą funkcjonowały w lokalnej wspólnocie. Tutaj dziecko zdobywa swoje pierwsze doświadczenia społeczne, uczy się określonych zachowań i norm postępowania. Dlatego poprzez Marsze chcemy pokazać, że warto postawić na rodziny. Natomiast rodziny zachęcamy do angażowania się w sprawy lokalne. Z kolei rodziców chcemy zainspirować do kształtowania postaw obywatelskich u swoich dzieci.

III SANDOMIERSKI MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY-

ODBĘDZIE SIĘ 8 CZERWCA 2014 R.

KONFERENCJA POŚWIĘCONA 30 ROCZNICY WYDANIA KARTY PRAW RODZINY

WOLONTARIUSZY

Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie

Dekanatu Sandomierskiego

im. Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata

zapraszamy na konferencję poświęconą

30 rocznicy wydania KARTY PRAW RODZINY.

Konferencja 2013.10.12

Organizatorem konferencji jest Biskup Ordynariusz Krzysztof Nitkiewicz

i Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej.

II SANDOMIERSKI MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

II Sandomierski Marsz dla Życia i Rodziny
pod hasłem „Kierunek: Rodzina”.
w dniu 9 czerwca 2013 roku

Marsz dla Życia i Rodziny, który pod hasłem „Kierunek: Rodzina” przejdzie po raz drugi ulicami naszego miasta 9 czerwca 2013 r.

Marsz dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz jest przede wszystkim świętem rodzin, stanowiącym okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem. Imprezę tą wyróżnia jej afirmatywny charakter. W tym roku pójdziemy pod hasłami promującymi działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Będziemy zachęcać Polskie rodziny do decydowania się na liczne potomstwo. Formułowane będą też postulaty wprowadzania rozwiązań prawnych ułatwiających rodzinom podjęcie takich decyzji. Na dzień dzisiejszy Sandomierz jest w gronie 100 miast, które organizują Marsz, a liczba ta rośnie z każdym tygodniem. Kontekst dla Marszów w 2013 roku stanowi bardzo zła sytuacja demograficzna kraju. Obecnie pod względem dzietności Polska znajduje się na 211 miejscu wśród 222 państw, w których taka statystyka jest prowadzona. Prognozy wskazują, iż za 40 lat będzie nas 32 zamiast 38 i pół miliona. Liczba dzieci w Polsce systematycznie maleje. W 1982 r. urodziło się ich ponad 700 tys. W 2003 r. już niewiele ponad 350 tys. Chociaż w ostatnich latach notujemy nieznaczny wzrost liczby urodzeń jest to chwilowa poprawa. Efekt ten bierze się stąd, że obecnie w wieku rozrodczym znajdują się roczniki z wyżu demograficznego z początku lat 80. XX w. Dane GUS z 2011 r. wskazują, że kolejne lata przyniosą nam spadek liczby urodzeń oraz spadek przyrostu naturalnego. Wynika z nich, iż rok temu zarejestrowano o ponad 22 tys. mniej urodzeń żywych niż rok wcześniej. Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na wiele czynników stanowiących o naszym codziennym życiu rodzinnym i społecznym. W związku z powyższym hasło jakie zostało obrane dla tegorocznych ogólnopolskich Marszów to „Kierunek: Rodzina”.

Marsz dla Życia i Rodziny jest inicjatywą organizacji pozarządowych. W Sandomierzu organizatorem Marszu dla Życia i Rodziny jest Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu Sandomierskiego im. Sługi Bożego ks. Wincentego Granata.

Marsz dla Życia i Rodziny 2013
Kliknij obrazek aby powiększyć

Sandomierski Marsz ma patronat honorowy:

♦  Jego Ekscelencji Krzysztofa Nitkiewicza Biskupa Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej
♦  Burmistrza Miasta Sandomierza Pana Jerzego Borowskiego

Świętą patronką naszego marszu będzie tak, jak w roku ubiegłym, Joanna Beretta Molla, której relikwie znajdują się w kościele p.w. św. Józefa w Sandomierzu. Do Marszu chcemy się przygotować w sposób duchowy. Proponujemy tak, jak w roku ubiegłym, w każdej parafii Dekanatu Sandomierskiego rozważania eucharystyczne, obecność relikwii św. Joanny Beretta Molla podczas nabożeństw oraz katechezy poświęcone „Rodzinie w nauczaniu bł. Jana Pawła II”.

Harmonogram odwiedzin relikwii w parafiach

1. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża św.- 28/29 maja
2. Kościół p.w. św. Michała- 29/30 maja
3. Kościół p.w. św. Jakuba- 30/31 maja
4. Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła – 31 maja/1 czerwca
5. Kościół p.w. Ducha- 1/2 czerwca
6. Daromin- Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski- 2/3 czerwca
7. Jankowice- Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa- 3/4 czerwca
8. Kościół p.w. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela- 4/5 czerwca + szpital- 5/6 czerwca
9. Bazylika Katedralna Narodzenia Najświętszej Marii Panny- 6/7 czerwca
10. Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski- 7/8 czerwca
11. Kościół p.w. Św. Józefa – 8/9 czerwca

Program naszego marszu:

♦  Rozpoczęcie Marszu o godzinie 14.00 uroczystą Mszą św. w kościele p.w. św. Józefa.
♦  Przemarsz przez miasto od kościoła św. Józefa ulicami: Mickiewicza, Koseły, Żółkiewskiego
do Kompleksu Rekreacyjnego przy ul. Żółkiewskiego w godzinach 15.00- 16.00.
♦  Piknik Rodzinny na terenie Kompleksu Rekreacyjnego od godziny 16.00.
W programie między innymi:
♦  Koncert Sandomierskiej Orkiestry Dętej;
♦  Programy artystyczne przedszkolaków;
♦  Konkurencje sportowe;
♦  Występy wokalne i taneczne uczestników zajęć SCK;
♦  Występy wokalne uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
♦  Rozstrzygnięcie i nagrody dla uczestników konkursu rysunkowego „Moja Rodzina”;
♦  Pokazy udzielania pierwszej pomocy; punkt medyczny
♦  Występ sandomierskiego zespołu muzycznego „GOLD STAR”;
♦  I inne atrakcje…

Zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie naszej inicjatywy.

Wolontariusze
Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie
Dekanatu Sandomierskiego im. Sługi Bożego ks. Wincentego Granata
Dekanalny Duszpasterz Rodzin ks. kanonik Marek Flis
Dziekan Dekanatu Sandomierskiego ks. kanonik Krzysztof Rusiecki

 

UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE ZE SŁUGĄ BOŻYM KS. WINCENTYM GRANATEM

11 grudnia – Uroczystości związane ze Sługą Bożym
Ks. Wincentym Granatem

Serdecznie zapraszamy wszystkich Wolontariuszy KCPR oraz mieszkańców Sandomierza i okolic do wzięcia udziału w uroczystościach związanych z 33. rocznicą śmierci Sługi Bożego Wincentego Granata i jego Osobą.

Rozpoczęcie o godz. 17:00 w kościele seminaryjnym Św. Michała w Sandomierzu.

Jak informuje Biuro Postulacji Sługi Bożego ks. Wincentego Granata: „11 grudnia 2012 r. w 33. rocznicę śmierci Sługi Bożego będziemy wspólnie przeżywali w Sandomierzu Uroczystości związane z jego Osobą. Modlić się będziemy przy jego grobie w kościele seminaryjnym św. Michała w Sandomierzu w intencji rychłej beatyfikacji. Serdecznie zapraszamy do modlitwy.

W programie:
Godz. 17:00 – Świadek wiary. Montaż słowno-muzyczny.
Godz. 17:30 – Personalistyczna koncepcja Eucharystii według ks. Wincentego Granata (prelekcja) ks. dr Tomasz Serwin (Lublin – KUL)
Godz. 18:00 – Msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa ordynariusza Krzysztofa Nitkiewicza.

INAUGURACJA ROKU WIARY

Rok Wiary 2012-2013

Ojciec Święty Benedykt XVI
zainauguruje 11 października 2012 r.
ROK WIARY

Zachęcamy do zapoznania się z listem Papieża zapowiadającym ROK WIARY i innymi materiałami.
♦  PORTA FIDEI – List apostolski Benedykta XVI ogłaszający Rok Wiary,
♦  Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary,
♦  Internetowy portal Roku Wiary (po włosku i angielsku),
♦  Rok Wiary dla młodzieży.

Papież w swoim liście zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnie, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku „każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary”.

Niech towarzyszą nam słowa Papieża Benedykta XVI, które kieruje do nas rozpoczynając Rok Wiary: „…współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by – jak Samarytanka – pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo z chęcią karmić się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół, i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51).”

Wolontariuszy KCPR Dekanatu Sandomierskiego na rozpoczęcie Roku Wiary zapraszamy na adoracje do Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła 12 października od godziny 4.00 do 5.00.

OGÓLNOPOLSKA PIELGRZYMKA RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ I SESJA DUSZPASTERZY RODZIN

OGÓLNOPOLSKA  PIELGRZYMKA  RODZIN
NA  JASNĄ  GÓRĘ

ORAZ

J E S I E N N A  S E S J A
DIECEZJALNYCH DUSZPASTERZY RODZIN
I
DORADCÓW  ŻYCIA  RODZINNEGO
22 – 23 września 2012 r.

      Dzień dobry,
W imieniu Księdza Przemysława Drąga, Dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, przekazuję gratulacje z okazji pomyślnie przeprowadzonych Marszów oraz podziękowanie za wkład w promocję rodziny, przekazuję również serdeczne pozdrowienia. Jako organizatorzy Marszów dla Życia i Rodziny, wszyscy zostaliśmy zaproszeni przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin oraz Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny do udziału w XXVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin oraz Doradców Życia Rodzinnego na Jasną Górę w terminie 22 – 23 września 2012.

Przy tej okazji odbędzie się pierwsze powakacyjne spotkanie Organizatorów Marszów.

Spotkanie rozpocznie się 22 września (sobota) o godz. 9.00, następnie o 11.00 włączymy się w program ogólny pielgrzymki.

[…]

Z pozdrowieniami,
Jarosław Kniołek

 

Program:

SESJA  DIECEZJALNYCH  DUSZPASTERZY  RODZIN
I DIECEZJALNYCH DORADCÓW ŻYCIA RODZINNEGO

 

Sobota, 22 września 2012 r.

Częstochowa, Budynek WSD, ul. Św. Barbary 41

9.00 Spotkanie organizatorów Marszów dla Życia i Rodziny

11.00 J. E. Ks. Biskup Kazimierz GórnyWprowadzenie
11.15 Marek Grabowski Kondycja współczesnej polskiej rodziny na podstawie badań
Ireneusz Jabłoński Rodzina receptą na kryzys
Jacek SapaDziałania dla rodzin

13.30 Przerwa obiadowa

15.30 Jasna Góra Msza św. w intencji Ojczyzny
Homilia – ks. Przemysław Drąg
Oprawa liturgiczna – Diecezja Łomżyńska

17.00 Jasna Góra – Sala Różańcowa
ks. Przemysław Drąg – Sprawozdanie ze spotkań rejonowych Duszpasterstwa Rodzin
Komunikaty, Dyskusja

18.30 Czas na kolację

19.30 Droga Krzyżowa na Wałach – Diecezja Łomżyńska

21.00 Apel Jasnogórski – J. E. Ks. Biskup Kazimierz Górny

21.30 Różaniec w intencji rodzin
C z u w a n i e   w intencji rodzin

 

Niedziela, 23 września 2012 r.

Sala O. A. Kordeckiego

9.00 ks. Andrzej Wachowicz, Para małżeńskaWyzwania dla współczesnych rodzin
– refleksje z VII Światowego Kongresu Rodzin w Mediolanie

10.30 Na szczycie – Diecezja Łomżyńska
Wprowadzenie do Mszy Św.

11.00 UROCZYSTOŚĆ CENTRALNA – MSZA ŚWIĘTA NA SZCZYCIE
Przewodniczy – J.E. Ks. Biskup Stanisław Stefanek
Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
Złożenie przyrzeczeń przez nowych Doradców Życia Rodzinnego

Oprawa liturgiczna – Diecezja Łomżyńska

EUCHARYSTIA SERCEM KOŚCIOŁA

Eucharystia Sercem Kościoła!

9 – 10 września 2012 roku, rekolekcje w Boguchwale z ojciec Josephem Vadakkelem MCBS z Indii. 

Ojciec Vadakkel – charyzmatyk i misjonarz z Indii po raz pierwszy poprowadzi rekolekcje na Podkarpaciu.

W dniach 9-10 września 2012 w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa w Boguchwale odbędą się rekolekcje „Eucharystia sercem Kościoła”, które poprowadzi Ojciec Joseph Vadakkel MCBS, zakonnik Zgromadzenia Kongregacji Misyjnej Najświętszego Sakramentu (Missionary Congregation of the Blessed Sacrament), doktor filozofii Uniwersytetu Nauk Społecznych w Manili oraz dyrektor ośrodka rekolekcyjnego na Filipinach. Powołaniem Ojca Josepha jest głoszenie obecności żywego Jezusa Chrystusa w Słowie Bożym i Najświętszym Sakramencie, która uzdrawia i uwalnia. W miejscach, do których przyjeżdża prowadzi wspólną modlitwę o uzdrowienie przed Najświętszym Sakramentem i udziela błogosławieństwa. Jego rekolekcjom towarzyszą liczne nawrócenia.

Sabu Sebastian Vadakkel urodził się 16 stycznia 1965 r. w Indiach w miejscowości Kallarkutty w stanie Kerala. Jest najstarszym z trojga rodzeństwa. W latach 1971-1981 uczęszczał do przyklasztornej szkoły w Kallarkuty, po czym wstąpił do seminarium Zgromadzenia Kongregacji Misyjnej Najświętszego Sakramentu w Kottayam. Tam przyjął imię Joseph. Studiował teologię i filozofię. W 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie. Rok później założył Ośrodek Rekolekcyjny w Kalady. W 2000 r. został nominowany przez biskupa diecezji Trichur na kierownika zgromadzeń biblijnych. W 2003 r. rozpoczął studia doktoranckie, a w 2008 r. uzyskał tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Manili. Praca doktorska „Ewangelizacja Ognia Eucharystycznego – ogień Jezusa na ziemi” (Fenomenologia tranpersonalnego doświadczenia) koncentrowała się głównie wokół zagadnień związanych z Eucharystią, Duchem Świętym, nauczaniem papieży: Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Szczególnym charyzmatem ojca Josepha Vadakkela jest umiejętność głoszenia Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym w żywy sposób ilustrując zawarte w nim prawdy poparte autentycznymi historiami i świadectwami. Powołaniem Ojca Vadakkela jest także ukazywanie żywego Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Posługa ta pokazuje obecność Jezusa Eucharystycznego, który jest Bogiem żywym, stale obecnym w Kościele. Rekolekcje głoszone przez Ojca Joseph’a prowadzą do pogłębienia wiary, do uwielbienia Boga, tłumaczą także sens bolesnych sytuacji w naszym życiu. Przypominają, że Bóg jest Miłością. Jeżdżąc po świecie ojciec Vadakkel rozpowszechnia ideę ruchu modlitewnego „Płomień Eucharystyczny”, która koncentruje się na wspólnotowej modlitwie w oparciu o rozważania Pisma Świętego.

Począwszy od 1997 r. ojciec Vadakkel prowadzi rekolekcje w Europie m.in. we Francji, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Czechach, Holandii, Szwajcarii, Rumunii na Słowacji oraz w Polsce. Na swoją działalność ewangelizacyjną o. Vadakkel w dniu 17 lipca 2009 r. otrzymał również błogosławieństwo apostolskie od papieża Benedykta XVI. Ojciec Vadakkel prowadzi rekolekcje oraz dni skupienia dla osób świeckich, a także dla kapłanów i sióstr zakonnych.

W 2012 r. w ramach rekolekcji w Polsce ojciec Vadakkel zamierza odwiedzić m.in. Gliwice, Bytom, Kraków, Kraków-Łagiewniki, Zembrzyce, Rychwałd, Zawiercie oraz Rzeszów.

REKOLEKCJE PROWADZONE PRZEZ CHARYZMATYCZNEGO KAPŁANA Z INDII
– O. JOSEPHA VADAKKELA

skierowane są do wszystkich tych, którzy chcą głębiej doświadczyć przemieniającej Bożej obecności w Eucharystii.

Niedziela – 9 września 2012 r.

18.00 – Eucharystia z homilią – o. Joseph Vadakkel

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – modlitwa uwielbienia i dziękczynienia
21.00 – Apel Jasnogórski

Poniedziałek – 10 września 2012 r.

9.30 – Modlitwa Jutrzni
10.00 – Konferencja (1)
11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 – Konferencja (2)
13.00 – Przerwa
15.30 – W godzinie Miłosierdzia Bożego
16.00 – Konferencja (3)
17.00 – Przygotowanie do Eucharystii
18.00 – Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
19.30 – Spotkanie modlitewne z modlitwą wstawienniczą
21.00 – Apel Jasnogórski

Rekolekcje z udziałem J.E. ks. bp Kazimierza Górnego

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 530 – 457 – 808.

Boguchwała, ul. Tkaczowa 154 – Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa.

Plakat o rekolekcjach

Pliki:
Plakat 1 pdf
Plakat 2 pdf
Zdjęcie plakatu
Eucharystia….doc

SZCZEGÓŁY I SANDOMIERSKIEGO MARSZU DLA ŻYCIA I RODZINY

 I Sandomierski Marsz dla Życia i Rodziny
w dniu 3 czerwca 2012 roku
– szczegóły marszu

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu Sandomierskiego im. Sługi Bożego ks. Wincentego Granata jest organizatorem I Sandomierskiego Marszu dla Życia i Rodziny w dniu 3 czerwca 2012 roku pod hasłem „Rodzina, praca i świętowanie”.

Świętą patronką marszu jest Joanna Beretta Molla, której relikwie znajdują się w sandomierskim kościele p.w. św. Józefa.

Patronat honorowy nad Marszem dla Życia i Rodziny objął:

♦ Ordynariusz Diecezji Sandomierskiej Biskup Krzysztof Nitkiewicz
♦ Burmistrz Miasta Jerzy Borowski.

Współorganizatorami marszu są:

♦ Wszystkie sandomierskie parafie
♦ Urząd Miejski w Sandomierzu
♦ Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sandomierzu
♦ Sandomierskie Centrum Kultury

Zapraszamy na przygotowanie duchowe do Marszu i modlitwy w intencji Życia i Rodzin. Od 26 maja, w każdej parafii Sandomierza będą prowadzone rozważania eucharystyczne, nabożeństwa oraz katechezy poświĘcone św. Joannie Beretta Molla.

Harmonogram odwiedzin św. Joanny Beretta Mola w parafiach jest następujący:

♦ Kościół p.w. św. Michała- sobota- 26 maja
♦ Kościół p.w. Ducha- niedziela- 27 maja
♦ Kościół p.w. św. Jakuba- poniedziałek- 28 maja
♦ Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła- wtorek- 29 maja
♦ Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża św.- środa- 30 maja
♦ Kościół p.w. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata- czwartek- 31 maja
♦ Bazylika Katedralna Narodzenia Najświętszej Marii Panny- piątek- 1 czerwca
♦ Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski- sobota- 2 czerwca
♦ Kościół p.w. św. Józefa- niedziela- 3 czerwca

W pierwszą niedzielę miesiąca, czyli 3 czerwca adoracja i rozważania eucharystyczne będą poświęcone „Życiu i Rodzinie na przykładzie życia św. Joanny Beretta Molla”.

W dniu 3 czerwca zapraszamy wszystkich na Marsz dla Życia i Rodziny.

Program marszu jest następujący:

Rozpoczęcie uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem Biskupa Ordynariusza ks. Krzysztofa Nitkiewicza w kościele p.w. św. Józefa. o godzinie 14.00.
♦ Przemarsz przez miasto poprowadzi Miejska Orkiestra Dęta od kościoła św. Józefa ulicami: Mickiewicza, Koseły, Słowackiego do Sandomierskiego Parku „Piszczele” w godzinach 15.00- 16.00.
♦ Na koniec zapraszamy wszystkich na Piknik Rodzinny w Sandomierskim Parku „Piszczele”, podczas którego będą występy artystyczne, konkursy, zawody sportowe, loteria.

Informacje zostały umieszczone na plakatach, ulotkach, stronie internetowej KCPR i Diecezji Sandomierskiej, przygotowaliśmy prezentację multimedialną, która jest zaproszeniem na Marsz i rozsyłana jest drogą mailową.

Do wsparcia naszej inicjatywy zaprosiliśmy wszystkie wspólnoty działające w ramach parafii. Proponujemy wiernym aby zamanifestowali tego dnia swoją idee życia i pokazali, że są zdecydowaną większością.

Wolontariusze KCPR Dekanatu Sandomierskiego
Dziekan Dekanatu Sandomierskiego
Ks. Krzysztof Rusiecki