I DIECEZJALNY ZJAZD KATOLICKICH CENTRÓW POMOCY RODZINIE

I Diecezjalny Zjazd
Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie
w Radomyślu nad Sanem
26 maja 2012 roku

Wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie

Dekanatu Sandomierskiego

zapraszamy do udziału w I Diecezjalnym Zjeździe KCPR,
który się odbędzie w Diecezjalnym Ośrodku Turystyki i Formacji Chrześcijańskiej
„Augustianum” w Radomyślu nad Sanem (sobota) 26 maja 2012 roku.

Program zjazdu.

Godz. 9.30- Uroczysta Msza Św. z wniesieniem Relikwii Św. Joanny Beretty Mola
Godz. 10.50- I wykład z filmem
Godz. 11.30- Przerwa na kawę
Godz. 11.50- Anioł Pański i II wykład
Godz. 13.00- Ciepły posiłek (obiad)
Godz. 14.00- Występ zespołu muzycznego
Godz. 15.00- Koronka połączona z nabożeństwem majowym.

Informacji w sprawie wspólnego wyjazdu udziela sekretariat KCPR
Telefon- (+48) 15 6446631, E-mail- pomocrodzinie.sandomierz@gmail.com
lub Ks. Dziekan Krzysztof Rusiecki.