II SANDOMIERSKI MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY

II Sandomierski Marsz dla Życia i Rodziny
pod hasłem „Kierunek: Rodzina”.
w dniu 9 czerwca 2013 roku

Marsz dla Życia i Rodziny, który pod hasłem „Kierunek: Rodzina” przejdzie po raz drugi ulicami naszego miasta 9 czerwca 2013 r.

Marsz dla Życia i Rodziny jest manifestacją przywiązania do wartości rodzinnych i poszanowania życia każdej osoby, od poczęcia do naturalnej śmierci. Marsz jest przede wszystkim świętem rodzin, stanowiącym okazję do tego, by publicznie manifestować radość z posiadania rodziny, by spotkać osoby, z którymi dzielimy te same wartości i zarażać innych swoim szczęściem. Imprezę tą wyróżnia jej afirmatywny charakter. W tym roku pójdziemy pod hasłami promującymi działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej w Polsce. Będziemy zachęcać Polskie rodziny do decydowania się na liczne potomstwo. Formułowane będą też postulaty wprowadzania rozwiązań prawnych ułatwiających rodzinom podjęcie takich decyzji. Na dzień dzisiejszy Sandomierz jest w gronie 100 miast, które organizują Marsz, a liczba ta rośnie z każdym tygodniem. Kontekst dla Marszów w 2013 roku stanowi bardzo zła sytuacja demograficzna kraju. Obecnie pod względem dzietności Polska znajduje się na 211 miejscu wśród 222 państw, w których taka statystyka jest prowadzona. Prognozy wskazują, iż za 40 lat będzie nas 32 zamiast 38 i pół miliona. Liczba dzieci w Polsce systematycznie maleje. W 1982 r. urodziło się ich ponad 700 tys. W 2003 r. już niewiele ponad 350 tys. Chociaż w ostatnich latach notujemy nieznaczny wzrost liczby urodzeń jest to chwilowa poprawa. Efekt ten bierze się stąd, że obecnie w wieku rozrodczym znajdują się roczniki z wyżu demograficznego z początku lat 80. XX w. Dane GUS z 2011 r. wskazują, że kolejne lata przyniosą nam spadek liczby urodzeń oraz spadek przyrostu naturalnego. Wynika z nich, iż rok temu zarejestrowano o ponad 22 tys. mniej urodzeń żywych niż rok wcześniej. Taki stan rzeczy wpływa negatywnie na wiele czynników stanowiących o naszym codziennym życiu rodzinnym i społecznym. W związku z powyższym hasło jakie zostało obrane dla tegorocznych ogólnopolskich Marszów to „Kierunek: Rodzina”.

Marsz dla Życia i Rodziny jest inicjatywą organizacji pozarządowych. W Sandomierzu organizatorem Marszu dla Życia i Rodziny jest Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu Sandomierskiego im. Sługi Bożego ks. Wincentego Granata.

Marsz dla Życia i Rodziny 2013
Kliknij obrazek aby powiększyć

Sandomierski Marsz ma patronat honorowy:

♦  Jego Ekscelencji Krzysztofa Nitkiewicza Biskupa Ordynariusza Diecezji Sandomierskiej
♦  Burmistrza Miasta Sandomierza Pana Jerzego Borowskiego

Świętą patronką naszego marszu będzie tak, jak w roku ubiegłym, Joanna Beretta Molla, której relikwie znajdują się w kościele p.w. św. Józefa w Sandomierzu. Do Marszu chcemy się przygotować w sposób duchowy. Proponujemy tak, jak w roku ubiegłym, w każdej parafii Dekanatu Sandomierskiego rozważania eucharystyczne, obecność relikwii św. Joanny Beretta Molla podczas nabożeństw oraz katechezy poświęcone „Rodzinie w nauczaniu bł. Jana Pawła II”.

Harmonogram odwiedzin relikwii w parafiach

1. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża św.- 28/29 maja
2. Kościół p.w. św. Michała- 29/30 maja
3. Kościół p.w. św. Jakuba- 30/31 maja
4. Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła – 31 maja/1 czerwca
5. Kościół p.w. Ducha- 1/2 czerwca
6. Daromin- Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski- 2/3 czerwca
7. Jankowice- Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa- 3/4 czerwca
8. Kościół p.w. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela- 4/5 czerwca + szpital- 5/6 czerwca
9. Bazylika Katedralna Narodzenia Najświętszej Marii Panny- 6/7 czerwca
10. Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski- 7/8 czerwca
11. Kościół p.w. Św. Józefa – 8/9 czerwca

Program naszego marszu:

♦  Rozpoczęcie Marszu o godzinie 14.00 uroczystą Mszą św. w kościele p.w. św. Józefa.
♦  Przemarsz przez miasto od kościoła św. Józefa ulicami: Mickiewicza, Koseły, Żółkiewskiego
do Kompleksu Rekreacyjnego przy ul. Żółkiewskiego w godzinach 15.00- 16.00.
♦  Piknik Rodzinny na terenie Kompleksu Rekreacyjnego od godziny 16.00.
W programie między innymi:
♦  Koncert Sandomierskiej Orkiestry Dętej;
♦  Programy artystyczne przedszkolaków;
♦  Konkurencje sportowe;
♦  Występy wokalne i taneczne uczestników zajęć SCK;
♦  Występy wokalne uczniów szkół ponadgimnazjalnych;
♦  Rozstrzygnięcie i nagrody dla uczestników konkursu rysunkowego „Moja Rodzina”;
♦  Pokazy udzielania pierwszej pomocy; punkt medyczny
♦  Występ sandomierskiego zespołu muzycznego „GOLD STAR”;
♦  I inne atrakcje…

Zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o rozpropagowanie naszej inicjatywy.

Wolontariusze
Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie
Dekanatu Sandomierskiego im. Sługi Bożego ks. Wincentego Granata
Dekanalny Duszpasterz Rodzin ks. kanonik Marek Flis
Dziekan Dekanatu Sandomierskiego ks. kanonik Krzysztof Rusiecki