ODWIEDZINY ŚW. JOANNY BERETTA MOLA – HARMONOGRAM

Harmonogram
odwiedzin św. Joanny Beretta Mola w parafiach.

1. Kościół p.w. Podwyższenia Krzyża św.- 28/29 maja
2. Kościół p.w. św. Michała- 29/30 maja
3. Kościół p.w. św. Jakuba- 30/31 maja
4. Kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła – 31 maja/1 czerwca
5. Kościół p.w. Ducha- 1/2 czerwca
6. Daromin- Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski- 2/3 czerwca
7. Jankowice- Kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa- 3/4 czerwca
8. Kościół p.w. Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela- 4/5 czerwca + szpital- 5/6 czerwca
9. Bazylika Katedralna Narodzenia Najświętszej Marii Panny- 6/7 czerwca
10. Kościół p.w. Matki Bożej Królowej Polski- 7/8 czerwca
11. Kościół p.w. Św. Józefa – 8/9 czerwca