SPOTKANIE WOLONTARIUSZY – OGŁOSZENIE

Wszystkich Wolontariuszy Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie
zapraszam na spotkanie w dniu 5. lutego 2011 r. o godzinie 18.00 (po nabożeństwie)
w sali parafialnej Parafii pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu.

Ks. Dziekan Krzysztof Rusiecki