SPOTKANIE Z KS. PROF. STANISŁAWEM KOWALCZYKIEM

Spotkanie odbyło się planowo w Ratuszu Sandomierskim.
Przybyło wielu znakomitych gości. Wśród zgromadzonych były osoby,
które osobiście znały ks. prof. Wincentego Granata i podzieliły się
z pozostałymi swoimi doświadczeniami i wspomnieniami…
Wykład ks. prof. Stanisława Kowalczyka był przejmujący i pełen szczegółów
z różnych etapów życia ks. prof. Wincentego Granata. Opowiadał przecież
uczeń – o swoim mistrzu…