Archiwa tagu: EUCHARYSTIA SERCEM KOŚCIOŁA

EUCHARYSTIA SERCEM KOŚCIOŁA

Eucharystia Sercem Kościoła!

9 – 10 września 2012 roku, rekolekcje w Boguchwale z ojciec Josephem Vadakkelem MCBS z Indii. 

Ojciec Vadakkel – charyzmatyk i misjonarz z Indii po raz pierwszy poprowadzi rekolekcje na Podkarpaciu.

W dniach 9-10 września 2012 w Kościele p.w. Św. Stanisława Biskupa w Boguchwale odbędą się rekolekcje „Eucharystia sercem Kościoła”, które poprowadzi Ojciec Joseph Vadakkel MCBS, zakonnik Zgromadzenia Kongregacji Misyjnej Najświętszego Sakramentu (Missionary Congregation of the Blessed Sacrament), doktor filozofii Uniwersytetu Nauk Społecznych w Manili oraz dyrektor ośrodka rekolekcyjnego na Filipinach. Powołaniem Ojca Josepha jest głoszenie obecności żywego Jezusa Chrystusa w Słowie Bożym i Najświętszym Sakramencie, która uzdrawia i uwalnia. W miejscach, do których przyjeżdża prowadzi wspólną modlitwę o uzdrowienie przed Najświętszym Sakramentem i udziela błogosławieństwa. Jego rekolekcjom towarzyszą liczne nawrócenia.

Sabu Sebastian Vadakkel urodził się 16 stycznia 1965 r. w Indiach w miejscowości Kallarkutty w stanie Kerala. Jest najstarszym z trojga rodzeństwa. W latach 1971-1981 uczęszczał do przyklasztornej szkoły w Kallarkuty, po czym wstąpił do seminarium Zgromadzenia Kongregacji Misyjnej Najświętszego Sakramentu w Kottayam. Tam przyjął imię Joseph. Studiował teologię i filozofię. W 1993 r. przyjął święcenia kapłańskie. Rok później założył Ośrodek Rekolekcyjny w Kalady. W 2000 r. został nominowany przez biskupa diecezji Trichur na kierownika zgromadzeń biblijnych. W 2003 r. rozpoczął studia doktoranckie, a w 2008 r. uzyskał tytuł doktora filozofii na Uniwersytecie Nauk Społecznych w Manili. Praca doktorska „Ewangelizacja Ognia Eucharystycznego – ogień Jezusa na ziemi” (Fenomenologia tranpersonalnego doświadczenia) koncentrowała się głównie wokół zagadnień związanych z Eucharystią, Duchem Świętym, nauczaniem papieży: Jana Pawła II oraz Benedykta XVI.

Szczególnym charyzmatem ojca Josepha Vadakkela jest umiejętność głoszenia Słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym w żywy sposób ilustrując zawarte w nim prawdy poparte autentycznymi historiami i świadectwami. Powołaniem Ojca Vadakkela jest także ukazywanie żywego Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Posługa ta pokazuje obecność Jezusa Eucharystycznego, który jest Bogiem żywym, stale obecnym w Kościele. Rekolekcje głoszone przez Ojca Joseph’a prowadzą do pogłębienia wiary, do uwielbienia Boga, tłumaczą także sens bolesnych sytuacji w naszym życiu. Przypominają, że Bóg jest Miłością. Jeżdżąc po świecie ojciec Vadakkel rozpowszechnia ideę ruchu modlitewnego „Płomień Eucharystyczny”, która koncentruje się na wspólnotowej modlitwie w oparciu o rozważania Pisma Świętego.

Począwszy od 1997 r. ojciec Vadakkel prowadzi rekolekcje w Europie m.in. we Francji, Niemczech, Portugalii, Włoszech, Czechach, Holandii, Szwajcarii, Rumunii na Słowacji oraz w Polsce. Na swoją działalność ewangelizacyjną o. Vadakkel w dniu 17 lipca 2009 r. otrzymał również błogosławieństwo apostolskie od papieża Benedykta XVI. Ojciec Vadakkel prowadzi rekolekcje oraz dni skupienia dla osób świeckich, a także dla kapłanów i sióstr zakonnych.

W 2012 r. w ramach rekolekcji w Polsce ojciec Vadakkel zamierza odwiedzić m.in. Gliwice, Bytom, Kraków, Kraków-Łagiewniki, Zembrzyce, Rychwałd, Zawiercie oraz Rzeszów.

REKOLEKCJE PROWADZONE PRZEZ CHARYZMATYCZNEGO KAPŁANA Z INDII
– O. JOSEPHA VADAKKELA

skierowane są do wszystkich tych, którzy chcą głębiej doświadczyć przemieniającej Bożej obecności w Eucharystii.

Niedziela – 9 września 2012 r.

18.00 – Eucharystia z homilią – o. Joseph Vadakkel

19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – modlitwa uwielbienia i dziękczynienia
21.00 – Apel Jasnogórski

Poniedziałek – 10 września 2012 r.

9.30 – Modlitwa Jutrzni
10.00 – Konferencja (1)
11.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
12.00 – Konferencja (2)
13.00 – Przerwa
15.30 – W godzinie Miłosierdzia Bożego
16.00 – Konferencja (3)
17.00 – Przygotowanie do Eucharystii
18.00 – Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie
19.30 – Spotkanie modlitewne z modlitwą wstawienniczą
21.00 – Apel Jasnogórski

Rekolekcje z udziałem J.E. ks. bp Kazimierza Górnego

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 530 – 457 – 808.

Boguchwała, ul. Tkaczowa 154 – Kościół p.w. Św. Stanisława Biskupa.

Plakat o rekolekcjach

Pliki:
Plakat 1 pdf
Plakat 2 pdf
Zdjęcie plakatu
Eucharystia….doc