Archiwa tagu: II KONGRES POLSKIEJ RODZINY

PROGRAM II KONGRESU POLSKIEJ RODZINY

Program II Kongresu Polskiej Rodziny

Rodzina obywatelska. Rodzina – wspólnota – samorząd

  9.30 Rozpoczęcie rejestracji
10.00 Konferencja prasowa (dla dziennikarzy)
10.30 Otwarcie Kongresu 
Sławomir Olejniczak – Komitet Organizacyjny Kongresu
Blok I – Rodzina a wspólnota
10.45 Prof. Michał Wojciechowski    Rodzina a wspólnota
11.10 Red. Bartosz Marczuk- Moralność samorządu
11.25 Pytania
11.45 Przerwa kawowa
Blok II – Samorząd a rodzina – instytucje
12.00 Ireneusz Jabłoński- Instrumenty samorządu – casus województwa opolskiego
12.25 Piotr Uściński – starosta wołomiński-Szkoła przyjazna rodzinie
12.40 Pytania
13.00 Przerwa obiadowa
Blok III- Samorząd a rodzina – programy
13.50 Krzysztof Soska – viceprezydent Szczecina
Organizacja wspólnoty lokalnej wokół programu Szczecin Przyjazny Rodzinie
14.15 Tadeusz Truskolaski – prezydent Białegostoku
Organizacja wspólnoty lokalnej wokół programu Białostocka Ak
14.50 Pytania
15.05 Przerwa kawowa
 Blok IV – Działania na rzecz rodziny
15.05 Jacek Sapa- Prezentacja Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie
15.30 Pytania
16.15 Zakończenie

II KONGRES POLSKIEJ RODZINY – ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić na II Kongres Polskiej Rodziny.

Kongres odbywa się pod tym samym hasłem co Marsze, poruszane zagadnienia będą dobrym przygotowaniem merytorycznym i pozwolą nam na swobodne poruszanie się w tegorocznej tematyce. Kongres będzie stanowił również inaugurację kampanii promującej Marsze, zatem liczne uczestnictwo w tym wydarzeniu będzie miało bezpośredni wpływ na podniesienie znaczenia Marszu w danym mieście.

Choć w tej chwili są jeszcze wolne miejsca to proszę pamiętać, że sala nie jest z gumy i w związku z tym proszę o jak najszybsze zgłaszanie swojego uczestnictwa oraz przesyłanie poniższego zaproszenia w swoich środowiskach. Podczas rejestracji obowiązuje kolejność zgłoszeń, zatem proszę nie czekać na długi weekend czy do granicznego terminu zgłoszeń.

Zapraszamy i zachęcamy do sprawnego zgłaszania uczestnictwa jak i szerszej promocji wydarzenia.

Pozdrawiam,
Jarosław Kniołek

Zaproszenie na…

…II Kongres Polskiej Rodziny

Hasło: Rodzina obywatelska.
Rodzina – wspólnota – samorząd

Jednym z głównych wniosków wypracowanych podczas I Kongresu Polskiej Rodziny (kwiecień 2013 r.) było przekonanie, że aby wybrnąć z bieżącego kryzysu ekonomicznego oraz bardziej trwałego i groźnego kryzysu cywilizacyjnego, należy przywrócić tradycyjne miejsce i rolę rodziny w społeczeństwie i państwie. Uważamy, że podstawowym warunkiem efektywnego wypełniania funkcji przez rodzinę jest stworzenie otoczenia – kulturowego, prawnego i ekonomicznego – w którym mogłaby ona swobodnie realizować swoje potrzeby oraz rozwijać talenty osób ją tworzących.Najbliższym otoczeniem rodziny jest wspólnota lokalna zorganizowana w samorząd terytorialny. Dlatego też w trakcie tegorocznego Kongresu będziemy chcieli skoncentrować się na relacjach rodziny z samorządem i jego instytucjami.

Podsumowaniem prac II Kongresu Polskiej Rodziny będzie przyjęcie Dekalogu Samorządowca Przyjaznego Rodzinie, na podstawie którego organizacje i ruchy społeczne uczestniczące w Kongresie będą przyznawały Certyfikaty Kandydata Przyjaznego Rodzinie.

Zapraszamy do udziału w II Kongresie Polskiej Rodziny w przekonaniu, że dzięki wymianie myśli i konsekwentnemu wdrażaniu przemyślanych rozwiązań możemy realnie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Wyrażamy nadzieję, że ostatecznym beneficjentem przedstawionych w trakcie Kongresu rozwiązań będą Polskie Rodziny.

Ważne informacje:
DATA: Sobota, 17 maja 2014 r.

START:
Godzina 9.30

GDZIE:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5

INFORMACJE DODATKOWE:

www.centrumzyciairodziny.org

 

ORGANIZATOR:

Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny

ul. Nowogrodzka 42/3
00-695 Warszawa
tel./fax: +48 22 629 11 76
e-mail: biuro@centrumzyciairodziny.org

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy na II Kongres Polskiej Rodziny! Będzie to spotkanie osób i organizacji, dla których promocja fundamentalnych wartości – życia i rodziny – są celem i motywem działania.  Nasz wspólny udział i zaangażowanie będzie krokiem w kierunku polityki, służącej Polskim Rodzinom.

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy