Archiwa tagu: ROK WIARY

INAUGURACJA ROKU WIARY

Rok Wiary 2012-2013

Ojciec Święty Benedykt XVI
zainauguruje 11 października 2012 r.
ROK WIARY

Zachęcamy do zapoznania się z listem Papieża zapowiadającym ROK WIARY i innymi materiałami.
♦  PORTA FIDEI – List apostolski Benedykta XVI ogłaszający Rok Wiary,
♦  Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary,
♦  Internetowy portal Roku Wiary (po włosku i angielsku),
♦  Rok Wiary dla młodzieży.

Papież w swoim liście zaznacza, aby ten Rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, by bardziej celebrować wiarę w liturgii, zwłaszcza Eucharystii. Jednocześnie pragnie, żeby świadectwo życia ludzi wierzących było coraz bardziej wiarygodne. Zwłaszcza w tym Roku „każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej, i zastanowić się nad samym aktem wiary”.

Niech towarzyszą nam słowa Papieża Benedykta XVI, które kieruje do nas rozpoczynając Rok Wiary: „…współczesny człowiek może na nowo odczuć potrzebę, by – jak Samarytanka – pójść do studni i słuchać Jezusa, który zachęca do wiary w Niego i czerpania z Jego źródła, tryskającego wodą żywą (por. J 4, 14). Musimy na nowo z chęcią karmić się Słowem Bożym, wiernie przekazywanym przez Kościół, i Chlebem życia, danymi jako wsparcie tym, którzy są Jego uczniami (por. J 6, 51).”

Wolontariuszy KCPR Dekanatu Sandomierskiego na rozpoczęcie Roku Wiary zapraszamy na adoracje do Parafii pw. Nawrócenia Św. Pawła 12 października od godziny 4.00 do 5.00.