W DIECEZJI

W Diecezji Sandomierskiej funkcjonuje wiele instytucji wspierających rodzinę.