WSPARCIE INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH

Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie wspierają instytucje kościelne:

 

Caritas Diecezji Sandomierskiej

ul. Opatowska 10

27-600 Sandomierz

Strona WWW Caritas

 

Dni i godziny pracy biura:

Od poniedziałku do piątku

Godz.: 8.00 – 15.00

 

Tel.: (+48) 015 644 55 86

(+48) 15 644 58 98

(+48) 15 832 11 45

Fax: (+48) 15 832 11 45, wew. 35

e-mail: sandomierz@caritas.pl

 

Diecezjalna Poradnia Życia Rodziny

Strona WWW poradni

Czynna w każdy poniedziałek w godz. 10.00-17.00

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 8 (Instytut Teologiczny-w podwórku),

Tel.: (+48) 41 3074139, (+48) 501209609

e-mail: w.goliat@gmail.com

 

Poradnia rodzinna dla głuchoniemych i niedosłyszących

Celem poradni jest przygotowanie narzeczonych do małżeństwa

oraz udzielanie porad dla małżonków w sprawach etyki życia małżeńskiego

i naturalnego planowania rodziny.

Spotkania prowadzi Pani Stanisława Niezgoda, tel. 693 579 393.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Sandomierskiej

Strona WWW Duszpasterstwa Rodzin

27-600 Sandomierz, ul. Mariacka 9, tel. (+48) 15 8332656

e-mail: wydzrodzin@sandomierz.opoka.org.pl

 

Duszpasterstwo Trzeźwościowe

Strona WWW Duszpasterstwa Trzeźwościowego

Grupa wsparcia dla osób, których bliscy nadużywają alkoholu

Tel. (+48) 510758725; e-mail: lulka135@wp.pl

Klub AA , ul. Mariacka 1 (wejście do ul. Długosza), każdy piątek godz. 17.00.

 

Duszpasterstwo Związków Niesakramentalnych

Strona WWW Duszpasterstwa Związków Niesakramentalnych

Tel. (+48) 15 8321027 e-mail: wieslawsurm@sandomierz.opoka.org.pl

Comiesięczne spotkania modlitewno – informacyjne (również indywidualne)

w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Domu Katolickim przy ul. Mariackiej 12 o godz. 9:30.

 

Duszpasterstwo Niesłyszących Diecezji Sandomierskiej przy parafii św. Józefa

Strona WWW Duszpasterstwa Niesłyszących

Kontakt tel. (+48) 693579393

Msza święta dla głuchoniemych św. Józef – Niedziela- godz. 15:00