ZAPROSZENIE NA WYKŁAD

WOLONTARIUSZY

Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Sandomierzu im. Sługi Bożego Księdza Wincentego Granata zapraszamy na wykład

ks. infułata prof. dr hab. Stanisława Kowalczyka z cyklu Pamięć o ludziach i dziełach pt.: „Sługa Boży ks. Wincenty Granat jako człowiek, kapłan, profesor”

który odbędzie się w czwartek 17 marca 2011 roku o godz. 18 w sandomierskim Ratuszu.

Prelekcja odbędzie się w perspektywie nadchodzącego Jubileuszu dwusetlecia Diecezji Sandomierskiej (1818-2018), organizatorami jest Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu oraz Towarzystwo Naukowe Sandomierskie.